Sjukanmälan: 08-12037070

Så fungerar gymnasiet

Gymnasiet är en frivillig skolform. Men när du tackat ja till din plats på skolan har du förbundit dig att genomföra utbildningen och dessutom hålla dig till skolans ordningsregler och t.ex. att närvara på lektionerna.

På våra gymnasieprogram läser du totalt 2500 gymnasiepoäng. En poäng skall motsvara ungefär en timmes arbetsinsats för eleven. Dessa poäng fördelar vi ut jämt över tre år i poängplanen för respektive program där du kan se hur dessa är fördelade på obligatoriska och valbara kurser.

Under en av rubrikerna ”Individuella val” kan du själv välja bland fler kurser. Här kan du t.ex. välja Idrott och Hälsa Specialisering 1 och 2 (100 poäng per kurs). Om du väljer dem kan du delta i gruppen Atletism/fysisk träning eller delta i skolans morgonträningar för fotboll. Vår specialisering Fotboll kräver att du väljer minst 100 poäng Idrott under denna rubrik.

Du kan självklart också välja Moderna Språk. Vi erbjuder just nu Tyska, Franska och Spanska.

När en kurs är slut sätter läraren betyg och bedömer hur du nått upp till kunskapskraven. Det betyget följer sedan med till ditt slutbetyg som du får när du går ut trean. Tänk på att vissa kurser tar slut redan i åk 1 och att det därefter är försent att påverka ditt betyg i just den kursen under din gymnasietid.

Betygssystemet som är nytt från 2011 har 5 godkända nivåer (A till E) samt den icke godkända nivån (F). Skolverket har definierat betygskriterier på vartannat steg, dvs A, C och E. För att uppnå kunskapskraven för t.ex. betyget A, skall samtliga kunskapsmål i kursen bedömas som A. Om inte, erhåller du betyget B osv. Lärarna kommer gå igenom detta noga när du börjar så alla förstår hur det fungerar.

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!