Sjukanmälan: 08-12037070

Betygskopior/Betyg på engelska

Kopia på ditt slutbetyg
En kopia på ditt slutbetyg kan du få från skolan när du tagit studenten. Kontakta skolans administration tarja.turlock@atletica.nu.  Skolan kan skriva ut ett samlat betygsdokument om du inte fått ett slutbetyg.

Översättning av betyg

Skolan kan skriva ut ett slutbetyg på engelska om en elev så önskar och meddelar detta i samband med utskrift av slutbetyget vid studenten. I annat fall hänvisar vi till en auktoriserad översättningsbyrå.

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!