Sjukanmälan: 08-12037070

studieplan natur - naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Vi har behöriga och kompetenta lärare på Naturprogrammet. De har ett särskilt intresse av att undervisa på gymnasiet eftersom de gärna arbetar med elever som befinner sig på gränsen till högskola och universitet. Martin är samhälls- och historielärare. Hans stora intresse, är politisk teori. Den handlar för honom om rättvisa, och ett hållbart samhälle. Det är hans koppling till att arbeta på just naturvetenskapsprogrammet.

Lärarna är intresserade av ämnes- övergripande undervisning och ett flertal sådana samarbeten förekommer i naturlaget: svenska/ samhällskunskap, biologi/samhällskunskap/ svenska, svenska/fysik.

För både lärare och elever är forskning viktigt. Därför går eleverna på föreläsningar där doktorander presenterar sin forskning. Då får eleverna också studieinformation av studie- och yrkesvägledare. Detta är ett led i förberedelsen för vidare studier vid högskola och universitet. 

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!