Sjukanmälan: 08-12037070

studieplan ekonomi - juridik

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Utbildningen är verklighetsbaserad och det ingår ett flertalet studiebesök och besök av intressanta gästföreläsare. Du får också delta i verkliga case där det ingår besök vid domstolar och advokatkontor.

Din företagarförmåga stimuleras genom att du utifrån din egen affärside startar och driver ett företag. Du kommer att lära dig initiativkraft, ledarskap, resurshushållning och kundkänsla.

Du läser psykologi som en pusselbit för att förstå marknadsföring och kundrelationer på djupet.


Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!