Sjukanmälan: 08-12037070

Klassbild

Våra utbildningar

- tre högskoleförberedande program

Atletica är ett idrottsgymnasium med ett mycket bra studieklimat, en trevlig miljö och fantastiska förutsättningar för kombinationen skola och idrott. Vi har en mycket flexibel lärarkår och en värdegrund som utgår från att Alla ska ges möjligheter, att alla vill och att alla kan lära.

Alla våra program är högskoleförberedande och lägger grunden för fortsatta studier
på högskola. Det som förenar dem alla är en högkvalitativ utbildning och ett stort
engagemang för att ständigt förbättras och möta våra elevers behov.

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att du planerar dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

 

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Är du intresserad av företagsekonomi? Vill du bli egenföretagare eller leda ett företag? Företagsekonomi handlar om att organisera, ledarskap, finansiering, kalkylering, marknadsföring och redovisning i företag.

På Atleticas ekonomiprogram får du dessutom möjlighet att extra utveckla ditt ledarskap och din kreativa förmåga. Allt är en bra grund för vidare studier på universitet och högskola. Vi ger också kurser i internationell ekonomi; hur olika länder fungerar ekonomiskt och samarbetar över gränserna. Du lär dig mer om den internationella handelns uppbyggnad och dess betydelse för vår utveckling.

 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig  en bred utbildning med inriktning på biologi, fysik och kemi. Efter examen har du behörighet för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Är du en nyfiken person, som tycker om att laborera och upptäcka naturvetenskapens hemligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap något för dig!

Våra behöriga och kompetenta lärare guidar dig genom matematikens gåtor och naturens lagar. Kunskaperna ger dig bred behörighet och förbereder dig inför högre studier. I en fullt utrustad laborationssal får du tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper. I samband med experiment och fältstudier, utvecklar du ansvarskänsla och kritiskt tänkande.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Atleticagymnasiet finns de samhällsvetenskapliga inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. På samhällsprogrammet får du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samtidigt som du utvecklar din kreativitet.

Du får lära dig mer om hur omvärlden fungerar och framförallt hur du, som individ ska förhålla dig till den. Du som intresserar dig för människan i samhället väljer förstås inriktning beteendevetenskap, som ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar din förståelse av människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktning samhällsvetenskap breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor. På båda inriktningarna läggs grunden för ett vetenskapligt tänkande, som syftar till att du ska vara väl förberedd för vidare studier vid universitet och högskola.

 

 

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!