Sjukanmälan: 08-12037070

Flodvandring

Försäkring

Eleverna är försäkrade dygnet runt i skolan och under resan via Stockholms stads olycksfallsförsäkring:

Försäkring: Stockholms stads S:t Erik försäkring har en olycksfallsförsäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  i ERV för skolbarn som gäller enbart olycksfall som inträffar inom Norden. Av det skälet har staden kompletterat skyddet med en reseförsäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller vid skolresor och praktik i hela världen med undantag för rena krigszoner. Försäkringen gäller inte enbart för skada i samband med olycksfall utan också vid sjukdom. Den inkluderar även skydd för resgods, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallsskydd och reseavbrottsförsäkring.

Försäkrade: Samtliga barn/elever folkbokförda i Stockholms stad och barn/elever från annan kommun som går i kommunal/ enskild förskola/ familjedaghem/ allmän förskola/ skolbarnsomsorg/ kommunal/ förskoleklass/ fristående grundskola och gymnasieskola i Stockholms stads verksamhetsområden.

Skadeblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra är att komplettera sin hemförsäkring med "resplus" eller motsvarande beroende på bolag, vilket ofta innebär att reseförsäkringen gäller vid Force majeure men detta får man kontrollera själv med sitt eget bolag.
All personal på Atletica har dessutom en tjänstereseförsäkring som är tecknad av skolan.

För extremsporter som tex canyoning tecknar skolan separat försäkring vid varje tillfälle.

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!