Sjukanmälan: 08-12037070

Atletica fotboll

Här får du avancerad träning och personlig vägledning av utbildade och erfarna tränare. Fotbollen på skolan skall ses som ett komplement till den ordinarie verksamheten i klubblaget. Vi inriktar speciellt träningen mot individuell skicklighet och för att förstärka redan bra egenskaper hos eleven för att på så vis skapa spetskvaliteter.

Idrott och hälsa 1 specialisering
Kursen skall utveckla och utöka elevens medvetenhet för att förstå sin roll i sitt eget idrottande.

Idrott och hälsa 2 specialisering

Kursen skall utveckla och utöka elevens medvetenhet för att förstå sin roll i sitt eget idrottande samt fokusera på en fördjupning av tekniker och taktik inom vald idrott.

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!